ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ

ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ.ਪਿਕਸ਼ਾਬੇ

ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿ onਟਰ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ. ਮੈਂ ਭੂਤ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ. ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ.

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਦੂਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ. ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ - ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਫਿਰ, ਬੇਸ਼ਕ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ.

ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ. ਉਸਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ.

ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ- ਕੋਈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ; ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ

ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਬੰਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡੋਰਮੇਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ.

ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ' ਤੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬੀ ਜਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ. ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੇ. ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰਮੈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਡੋਰਮੇਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ.

ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜੋ ਚੰਗੇ ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਖਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰੋਗੇ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ.

ਇਹ ਮੰਤਰ ਹੈ: ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ. ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ. ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹਨ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ. ਸੀਮਾ ਗੇਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਹਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ.

ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ; ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਲਈ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਲਈ ਸੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਫਿਰ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ, ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ.

ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ.

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ. ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ- ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ.

ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:

  1. ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰੋਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹੋ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹੇਠਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ, ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ.
  2. ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਗੁੱਸੇ, ਹਮਲਾਵਰ inੰਗ ਨਾਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕਰੋ. ਕਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਲੂ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂਤਾ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ forੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
  3. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ. ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ. ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਨਿ New ਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ, ਡੌਨਲਿਨ ਹੈ ਦੇ ਲੇਖਕ ਲਾਈਫ ਸਬਕ, ਹਰ ਚੀਜ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੀਵਨ ਕੋਚ, ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਬਲੌਗਰ ਵੀ ਹੈ ( etherealwellness.wordpress.com ), ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ. ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗਲੈਮਰ , ਆਈਹਾਰਟ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ. ਉਸਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ethereal- ਤੰਦਰੁਸਤੀ. com . ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਵਿੱਟਰ , ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ , ਲਿੰਕਡਇਨ , ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ Google+.

ਦਿਲਚਸਪ ਲੇਖ