ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ 6 ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇਕ manਰਤ ਨੂੰ ਹਿਸਟ੍ਰੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

6 ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇਕ manਰਤ ਨੂੰ ਹਿਸਟ੍ਰੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

60 ਵਿੱਚੋਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ysteਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਇਸਟ੍ਰੈਕਟਰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.ਅਨਸਪਲੇਸ਼ / ਥਾਮਸ ਕੈਲੀ

ਹਰ ਸਾਲ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਵਿਚ 500,000 ਤਕ womenਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿਸਟਰੇਕਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਰਜੀਕਲ ਕੱ removalਣਾ. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਕ thisਰਤ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਆਮ ਗੈਰ-ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ-ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਜਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ womenਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ. 60 ਵਿੱਚੋਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ysteਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਇਸਟ੍ਰੈਕਟਰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਸਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਇੱਕ herਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ womanਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹਿਿਸਟ੍ਰੈਕਟੋਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਕਿ womanਰਤ ਨੂੰ ਹਿਟਲੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ womanਰਤ ਨੂੰ ਹਿਟਲੈਕਟੋਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

  • ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
  • ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
  • ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ

ਇਹ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ womanਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ:

  • ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਕਿ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿਚ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ . ਫਾਈਬ੍ਰਾਇਡਜ਼ ਆਮ, ਸੁੰਦਰ ਰਸੌਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ .ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

  • ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੋਸਿਸ

ਐਂਡੋਮੀਟ੍ਰੋਸਿਸ ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ hਰਤ ਨੂੰ ਹਿਟਲੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੋਸਿਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ, ਐਂਡੋਮੈਟਰਿਅਲ ਟਿਸ਼ੂ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਹਵਾਰੀ, ਅਸਧਾਰਨ ਯੋਨੀ ਖ਼ੂਨ, ਅਤੇ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ.

  • ਕਸਰ

ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਟ੍ਰੋਕਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ, ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਸਰਕੋਮਾ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ, ਅਤੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਜਾਂ ਫੈਲੋਪਿਅਨ ਟਿ .ਬਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਅਕਸਰ ਹਿਸਟ੍ਰੈਕਟਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਹੱਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

  • ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ

ਇਹ ਇਕ ਸੁਹਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਯੋਨੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਡ ਦੀਆਂ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪੇਡ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ, ਮੋਟਾਪਾ, ਅਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ.

  • ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ

ਹਾਈਪਰਪਲਾਸੀਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਪਰਤ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

  • ਪੇਡ ਦਰਦ

ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ forਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲੈਕਟੋਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪੇਡਵਿਕ ਦਰਦ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੋਸਿਸ, ਫਾਈਬਰੋਡਜ਼, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ সিস্ট, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਗ਼ੀ ਟਿਸ਼ੂ.

ਹਾਈਸਟ੍ਰੈਕਟਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਵਿਚਾਰ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਕ womanਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹਿਸਟરેકਟਮੀ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਜੋਖਮ ਸਭ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ womanਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਇਕ womanਰਤ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਸਟ੍ਰੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ.

ਡਾ. ਸਮਦੀ ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਕ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਰਜਰੀ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹੈ. ਉਹ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਲੈਨੋਕਸ ਹਿੱਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ. ਉਹ ਫੌਕਸ ਨਿ Newsਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਏ-ਟੀਮ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ. ਡਾ. ਸਮਦੀ ਤੇ ਚੱਲੋ ਟਵਿੱਟਰ , ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ , ਪਿੰਟਰੈਸਟ , ਸਮਦੀ ਐਮ.ਡੀ.ਕਾੱਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ

ਦਿਲਚਸਪ ਲੇਖ