ਮੁੱਖ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼: ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ 10 ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ

ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼: ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ 10 ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ

ਉੱਚ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਖਾਈ.ਬਰੂਕ ਕਾਗਲ / ਅਨਸਪਲੇਸ਼

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕੋਲੈਸਟਰੌਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਦਾ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ, ਟਰਾਈਗਲਾਈਸਰਾਈਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਲੋਰੀਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਨੂੰ ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮਿੱਠੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਾਈਸਰਸਾਇਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਹਨ ਜੋ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ. ਟ੍ਰਾਈਗਲਾਈਸਰਾਈਡਜ਼ ਨਾ ਵਰਤੇ ਕੈਲੋਰੀਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ energyਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਤਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਪੱਧਰ

ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਈਗਲਾਈਸਰਾਈਡ ਨੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਟ੍ਰਾਈਗਲਾਈਸਰਾਈਡ ਨੰਬਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਲਈ ਚਾਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ:

 • ਸਧਾਰਣ: ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਲੀਅਮ ਤੋਂ ਘੱਟ 150 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ (ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ / ਡੀਐਲ)
 • ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ ਉੱਚ: 150–199 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ / ਡੀ.ਐਲ.
 • ਉੱਚ: 200-499 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ / ਡੀ.ਐਲ.
 • ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ: 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ / ਡੀਐਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ. ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਓਗੇ.

 1. ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਓ. ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਖੰਡ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਟ੍ਰਾਈਗਲਾਈਸਰਾਈਡ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਮੈਰੀਕਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਲੋਰੀ ਦਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 150 ਕੈਲੋਰੀ (37.5 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 9 ਚਮਚੇ) ਅਤੇ forਰਤਾਂ ਲਈ, 100 ਕੈਲੋਰੀ (25 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 6 ਚਮਚੇ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ.
 1. ਭਾਰ ਘਟਾਓ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰ ਘੱਟਣਾ ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਾਈਡਾਂ-ਭਾਵੇਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 1. ਫਾਈਬਰ ਵਧਾਓ. ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰੇ, ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨਾਂ - ਕੂਕੀਜ਼, ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ, ਕੇਕ, ਪਾਈ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਬੀਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਬਦਲੋ.
 1. ਫਰਕੋਟੋਜ਼ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਘਟਾਓ. ਫ੍ਰੈਕਟੋਜ਼, ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੰਡ, ਉੱਚ ਟ੍ਰਾਈਗਲਾਈਸਰਾਇਡਜ਼ ਵੱਲ ਲਿਜਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਫਰੂਟੋਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਉੱਚ ਫਰੂਕੋਟਜ਼ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿਚ ਫਰੂਟੋਜ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਘੱਟ ਫ੍ਰੁਕੋਟੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਫਲ ਚੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆੜੂ, ਕੈਨਟਾਲੂਪ, ਅੰਗੂਰ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਅਤੇ ਕੇਲੇ.
 1. ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ. ਅਮੈਰੀਕਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 25-35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਲੋਰੀ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 2000 ਕੈਲੋਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਬੀ ਤੋਂ 600 ਕੈਲੋਰੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਨੌਂ ਕੈਲੋਰੀਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 67 ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਤੁਸੀਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਸ਼ਣ ਤੱਥ ਲੇਬਲ.
 1. ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ. ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਹਨ. ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਲਾਲ ਮੀਟ, ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ, ਪੂਰਾ ਦੁੱਧ, ਨਾਰਿਅਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਟਿਕ ਮਾਰਜਰੀਨ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਬਦਲੋ. ਪੌਲੀਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਚਰਬੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਮੋਨੌਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਚਰਬੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੋਲਾ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
 1. ਓਮੇਗਾ -3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ. ਚਰਬੀ ਮੱਛੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਮਨ, ਟੂਨਾ, ਹੈਰਿੰਗ, ਮੈਕਰੇਲ, ਲੇਕ ਟ੍ਰਾਉਟ ਅਤੇ ਸਾਰਡੀਨ ਓਮੇਗਾ -3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ. ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪੂਰਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਮੇਗਾ -3 ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 1. ਸੀਮਤ ਸ਼ਰਾਬ. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਮੈਰੀਕਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ.
 1. ਵਧੇਰੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ. ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਚ ਟ੍ਰਾਈਗਲਾਈਸਰਾਈਡਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 1. ਟ੍ਰਾਈਗਲਾਈਸਰਾਈਡ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ trig ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ - ਆਪਣੇ ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰਿਕ ਐਸਿਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ, ਨਿਆਸੀਨ, ਓਮੇਗਾ -3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਸਟੈਟਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਡਾ. ਸਮਦੀ ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਕ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਰਜਰੀ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹੈ. ਉਹ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਲੈਨੋਕਸ ਹਿੱਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਫਸਟਰਾ ਨੌਰਥ ਸ਼ੋਅਰ-ਐਲਆਈਜੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਫੌਕਸ ਨਿ Newsਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਏ-ਟੀਮ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ ਰੋਬੋਟੋਨਕੋਲੋਜੀ. com . ਡਾ. ਸਮਦੀ ਦੇ ਬਲਾੱਗ ਤੇ ਜਾਉ ਸਮਦੀ ਐਮ.ਡੀ.ਕਾੱਮ . ਡਾ. ਸਮਦੀ ਤੇ ਚੱਲੋ ਟਵਿੱਟਰ , ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ , ਪਿੰਟਰੈਸਟ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ

ਦਿਲਚਸਪ ਲੇਖ